Henk Bies (1928-2006) Boek over zijn werk& leven 1981